12 มีนาคม 2562 สถานการณ์ภัยแล้งขอนแก่น คงน่าเป็นห่วง ปริมาณน้ำตามอ่างเก็บน้ำหลายแห่งลดลงอย่างมาก

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/69104

สถานการณ์ภัยแล้งภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น ที่ในปีนี้ส่อเค้ารุนแรงหนักกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติลดลงอย่างมาก ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญ ๆ ของจังหวัด ที่มีอยู่จำนวน 14 แห่ง ปริมาณน้ำก็ลดลงเช่นกัน ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค ในระยะนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่บ้านป่าหวายนั่ง ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่โดยทางกรมชลประทานได้ทำฝายดินและคอนกรีต ปิดกั้นลำห้วยใหญ่ไว้เพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภค บริโภค มีพื้นที่อ่างเก็บน้ำจำนวน 310 ไร่ สามารถเก็บกักปริมาณน้ำได้จำนวน 1,400,000 ลบ.เมตร ปรากฏว่าปีนี้ปริมาณน้ำลดลงมากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องแก้ปัญหาด้วยการของบประมาณไปทำการขุดร่องน้ำ เพื่อกักน้ำส่วนใหญ่ให้มารวมศูนย์กันเพื่อที่จะสามารถทำการสูบน้ำขึ้นไปทำน้ำประปาหมู่บ้านได้จนกว่าจะย่างเข้าสู่หน้าฝนขณะที่ก้นอ่างบางส่วนแห้งแล้งจนเหลือแต่พื้นดิน ชาวบ้านก็นำวัวควายลงไปเลี้ยงแทน เพราะมีหญ้าเกิดใหม่เหมาะที่จะเป็นอาหารวัวควาย อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แห่งนี้ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร เนื่องจากหลังฤดูทำนาชาวบ้านก็จะพากันปลูกพืชผักสวนครัวไว้ขาย และรับประทานเองในครัวเรือน ที่สำคัญจะใช้ในการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านด้วย แต่ปีนี้รู้สึกว่าน้ำจะลดลงมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังโชคดีที่ทาง อบต.ทำคูดินกั้นน้ำไว้ไม่ให้แพร่กระจายไปตามจุดต่าง ๆ จึงทำให้มีน้ำใช้ในการผลิตน้ำประปาอยู่ หากน้ำในอ่างเก็บน้ำตรงนี้หมด ก็ไม่รู้ว่าจะไปใช้น้ำได้ที่ไหน ทางกรรมหมู่บ้านจึงประกาศเตือนขอความร่วมมือกับชาวบ้านให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่าเตรียมที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบการเก็บกักน้ำดิบ และการบริหารจัดการน้ำดิบ ในส่วนของการผลิตน้ำประปา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งการตรวจสอบการผลิตน้ำประปาทุกขั้นตอน เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์น้ำ,การประเมินสถานการณ์ การเตรียมการบริหารจัดการน้ำดิบและน้ำประปา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารจัดการน้ำในด้านต่างๆตลอดทั้งช่วงฤดูร้อนปีนี้